Accordeon Ensemble - Combo Fleur
A G E N D A 

2017

OKTOBER

Dinsdag 17 - Menaam - Nij Statelân 
voor PCOB en ONS 
Aanvang: 14.30 uur 

Zaterdag 28 - Leeuwarden 
Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging, LOS
Wijkcentrum Eeltsje's Hiem, Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ 
Aanvang 14.30 uur

NOVEMBER

Zaterdag 4 - Dronrijp - 'Vrouw en Kerk'
Parochiehuis, Dûbelestreek 12, Dronrijp
Aanvang 14.30 uur

Zondag 26 - Dorpskerk Huizum
Meezing High Tea Concert
Aanvang: 
Entree € 7,50
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

FEBRUARI

Zaterdag 17 - Ouderensoos Akkrum
Lantearne Dringelstr. 13, 8491 CR 
Aanvang: 14.30/17.00 uur  

Zondag 18 - gezamenlijk concert Combo Fleur en LAE-B 
in doopsgezinde kerk Leeuwarden, Wirdumerdijk 18, 8911 CD 
Aanvang: 

MAART

Do 22 - Servicecentrum Vijversburg Norg
Meent 2, 9331 EB
Aanvang: 20.00 tot 22.00 uur

Zondag 21 oktober 2018- middagoptreden
Stichting Welzijn Erasmus, Hempenserweg 29, 8935BD Leeuwarden
Aanvang: 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint